تحقق شعار اقتصاد مقاومتی نیازمند حضور فعالان این حوزه است

تحقق شعار اقتصاد مقاومتی نیازمند حضور فعالان این حوزه است
رئیس ستاد اقامه نماز وزارت نفت گفت: تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نیازمند عزم ملی، حضور و شرکت همه فعالان حوزه اقتصادی است.

تحقق شعار اقتصاد مقاومتی نیازمند حضور فعالان این حوزه است

رئیس ستاد اقامه نماز وزارت نفت گفت: تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نیازمند عزم ملی، حضور و شرکت همه فعالان حوزه اقتصادی است.
تحقق شعار اقتصاد مقاومتی نیازمند حضور فعالان این حوزه است

بک لینک

View more posts from this author