تحویل 9 دستگاه آمبولانس بنز به همدان

تحویل 9 دستگاه آمبولانس بنز به همدان
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی همدان از تحویل 9 دستگاه آمبولانس مرسدس بنز اسپرینتر 315 توسط وزارت بهداشت به همدان خبر داد.

تحویل 9 دستگاه آمبولانس بنز به همدان

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی همدان از تحویل 9 دستگاه آمبولانس مرسدس بنز اسپرینتر 315 توسط وزارت بهداشت به همدان خبر داد.
تحویل 9 دستگاه آمبولانس بنز به همدان

View more posts from this author