تخصیص 14 میلیارد ریال برای توسعه ورزش در عسلویه

تخصیص 14 میلیارد ریال برای توسعه ورزش در عسلویه
فرماندار عسلویه از تخصیص 14 میلیارد ریال برای توسعه ورزش در این شهرستان خبر داد.

تخصیص 14 میلیارد ریال برای توسعه ورزش در عسلویه

فرماندار عسلویه از تخصیص 14 میلیارد ریال برای توسعه ورزش در این شهرستان خبر داد.
تخصیص 14 میلیارد ریال برای توسعه ورزش در عسلویه

دانلود نرم افزار جدید

View more posts from this author