تخلیه 8 واحد مسکونی در سوادکوه‌شمالی به دلیل سیلاب

تخلیه 8 واحد مسکونی در سوادکوه‌شمالی به دلیل سیلاب
فرماندار شهرستان سوادکوه‌شمالی با اشاره به اینکه بار ترافیکی مازندران در محور سوادکوه متمرکز نشود از تخلیه 8 واحد مسکونی در این سهرستان به دلیل سیلاب خبر داد.

تخلیه 8 واحد مسکونی در سوادکوه‌شمالی به دلیل سیلاب

فرماندار شهرستان سوادکوه‌شمالی با اشاره به اینکه بار ترافیکی مازندران در محور سوادکوه متمرکز نشود از تخلیه 8 واحد مسکونی در این سهرستان به دلیل سیلاب خبر داد.
تخلیه 8 واحد مسکونی در سوادکوه‌شمالی به دلیل سیلاب

خرید بک لینک

View more posts from this author