ترافیک سنگین در محورهای مازندران/ هراز و کندوان یک‌طرفه شدند

ترافیک سنگین در محورهای مازندران/ هراز و کندوان یک‌طرفه شدند
سرپرست پلیس‌راه مازندران از ترافیک سنگین در محورهای هراز، کندوان و سوادکوه خبر داد.

ترافیک سنگین در محورهای مازندران/ هراز و کندوان یک‌طرفه شدند

سرپرست پلیس‌راه مازندران از ترافیک سنگین در محورهای هراز، کندوان و سوادکوه خبر داد.
ترافیک سنگین در محورهای مازندران/ هراز و کندوان یک‌طرفه شدند

View more posts from this author