ترافیک نیمه‌سنگین در محور فیروزکوه/ ممنوعیت تردد تریلر تا دوشنبه هفته آینده

ترافیک نیمه‌سنگین در محور فیروزکوه/ ممنوعیت تردد تریلر تا دوشنبه هفته آینده
فرمانده پلیس‌راه دماوند – فیروزکوه از وجود ترافیک نیمه‌سنگین در این محور خبر داد و گفت: تردد تریلر تا روز دوشنبه، سوم خردادماه در محور فیروزکوه ممنوع است و احتمال بارش باران نیز وجود دارد.

ترافیک نیمه‌سنگین در محور فیروزکوه/ ممنوعیت تردد تریلر تا دوشنبه هفته آینده

فرمانده پلیس‌راه دماوند – فیروزکوه از وجود ترافیک نیمه‌سنگین در این محور خبر داد و گفت: تردد تریلر تا روز دوشنبه، سوم خردادماه در محور فیروزکوه ممنوع است و احتمال بارش باران نیز وجود دارد.
ترافیک نیمه‌سنگین در محور فیروزکوه/ ممنوعیت تردد تریلر تا دوشنبه هفته آینده

پرس نیوز

View more posts from this author