تسریع در اجرای پروژه جاده بناب – سه‌راه نقده/ مشکلات شهرک ولی عصر(عج) بناب باید سریع‌تر حل شود

تسریع در اجرای پروژه جاده بناب – سه‌راه نقده/ مشکلات شهرک ولی عصر(عج) بناب باید سریع‌تر حل شود
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اجرای پروژه جاده بناب – سه‌راه نقده نیز تصریح کرد: این طرح به طول 70 کیلومتر است و اجرای طرح از طرف آذربایجان‌شرقی پیشرفت خوبی دارد ولی از طرف آذربایجان‌غربی باید تسریع شود.

تسریع در اجرای پروژه جاده بناب – سه‌راه نقده/ مشکلات شهرک ولی عصر(عج) بناب باید سریع‌تر حل شود

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اجرای پروژه جاده بناب – سه‌راه نقده نیز تصریح کرد: این طرح به طول 70 کیلومتر است و اجرای طرح از طرف آذربایجان‌شرقی پیشرفت خوبی دارد ولی از طرف آذربایجان‌غربی باید تسریع شود.
تسریع در اجرای پروژه جاده بناب – سه‌راه نقده/ مشکلات شهرک ولی عصر(عج) بناب باید سریع‌تر حل شود

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author