تشریح ویژه‌برنامه‌های هفتگی حرم حضرت معصومه(س)

تشریح ویژه‌برنامه‌های هفتگی حرم حضرت معصومه(س)
مدیرکل روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) برنامه هفتگی حرم مطهر در هفته جاری از روز 14 تا 20 فروردین را تشریح کرد.

تشریح ویژه‌برنامه‌های هفتگی حرم حضرت معصومه(س)

مدیرکل روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) برنامه هفتگی حرم مطهر در هفته جاری از روز 14 تا 20 فروردین را تشریح کرد.
تشریح ویژه‌برنامه‌های هفتگی حرم حضرت معصومه(س)

فروش بک لینک

View more posts from this author