تشکیل کمیته‌ برای تحقق شعار امسال

تشکیل کمیته‌ برای تحقق شعار امسال
امام جمعه شهر چمران از استاندار خوزستان و فرمانداران خواست برای تحقق شعار امسال کمیته تشکیل دهند.

تشکیل کمیته‌ برای تحقق شعار امسال

امام جمعه شهر چمران از استاندار خوزستان و فرمانداران خواست برای تحقق شعار امسال کمیته تشکیل دهند.
تشکیل کمیته‌ برای تحقق شعار امسال

بک لینک

View more posts from this author