تشکیل 35 پرونده تخلف صنفی در ساری

تشکیل 35 پرونده تخلف صنفی در ساری
رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت ساری از تشکیل 35 پرونده تخلف تعطیلات نوروزی در این شهرستان خبر داد.

تشکیل 35 پرونده تخلف صنفی در ساری

رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت ساری از تشکیل 35 پرونده تخلف تعطیلات نوروزی در این شهرستان خبر داد.
تشکیل 35 پرونده تخلف صنفی در ساری

دانلود فیلم

میهن دانلود

View more posts from this author