تشییع و تدفین پیکر پاک 7 شهید گمنام دفاع مقدس در بندرلنگه

تشییع و تدفین پیکر پاک 7 شهید گمنام دفاع مقدس در بندرلنگه
فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه از تشییع وتدفین پیکر پاک 7شهید گمنام دفاع مقدس در شهرستان بندرلنگه خبر داد.

تشییع و تدفین پیکر پاک 7 شهید گمنام دفاع مقدس در بندرلنگه

فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه از تشییع وتدفین پیکر پاک 7شهید گمنام دفاع مقدس در شهرستان بندرلنگه خبر داد.
تشییع و تدفین پیکر پاک 7 شهید گمنام دفاع مقدس در بندرلنگه

View more posts from this author