تصادفی در جاده‌های اردبیل رخ نداده است / ترافیک روان در اکثر ورودی‌های شهر اردبیل

تصادفی در جاده‌های اردبیل رخ نداده است / ترافیک روان در اکثر ورودی‌های شهر اردبیل
در آخرین روز تعطیلات نوروزی و در روز طبیعت در جاده‌ها و محورهای مواصلاتی استان اردبیل تصادف فوتی رخ نداد.

تصادفی در جاده‌های اردبیل رخ نداده است / ترافیک روان در اکثر ورودی‌های شهر اردبیل

در آخرین روز تعطیلات نوروزی و در روز طبیعت در جاده‌ها و محورهای مواصلاتی استان اردبیل تصادف فوتی رخ نداد.
تصادفی در جاده‌های اردبیل رخ نداده است / ترافیک روان در اکثر ورودی‌های شهر اردبیل

بک لینک

View more posts from this author