تصادف زنجیره‌ای 8 خودرو در اتوبان نطنز به اصفهان

تصادف زنجیره‌ای 8 خودرو در اتوبان نطنز به اصفهان
رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی نطنز گفت: برخورد زنجیره‌ای 8 خودرو در اتوبان اصفهان نطنز 5 مصدوم برجای گذاشت.

تصادف زنجیره‌ای 8 خودرو در اتوبان نطنز به اصفهان

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی نطنز گفت: برخورد زنجیره‌ای 8 خودرو در اتوبان اصفهان نطنز 5 مصدوم برجای گذاشت.
تصادف زنجیره‌ای 8 خودرو در اتوبان نطنز به اصفهان

فروش بک لینک

View more posts from this author