تعداد مهمانان نوروزی در کهگیلویه و بویراحمد به بیش از 366 هزار نفر رسید

تعداد مهمانان نوروزی در کهگیلویه و بویراحمد به بیش از 366 هزار نفر رسید
مدیرکل میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تعداد مهمانان نوروزی در کهگیلویه و بویراحمد به 366 هزار و 899 نفر رسید.

تعداد مهمانان نوروزی در کهگیلویه و بویراحمد به بیش از 366 هزار نفر رسید

مدیرکل میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تعداد مهمانان نوروزی در کهگیلویه و بویراحمد به 366 هزار و 899 نفر رسید.
تعداد مهمانان نوروزی در کهگیلویه و بویراحمد به بیش از 366 هزار نفر رسید

آلرژی و تغذیه

مرجع توریسم

View more posts from this author