تعهد مستقیم وزارت نفت برای گازرسانی به 236 روستای کهگیلویه و بویراحمد

تعهد مستقیم وزارت نفت برای گازرسانی به 236 روستای کهگیلویه و بویراحمد
رئیس سازمان برنامه و بودجه کهگیلویه و بویراحمد از تعهد وزارت نفت برای گازرسانی به 236 روستای استان خبر داد.

تعهد مستقیم وزارت نفت برای گازرسانی به 236 روستای کهگیلویه و بویراحمد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کهگیلویه و بویراحمد از تعهد وزارت نفت برای گازرسانی به 236 روستای استان خبر داد.
تعهد مستقیم وزارت نفت برای گازرسانی به 236 روستای کهگیلویه و بویراحمد

شبکه خانگی

View more posts from this author