تعیین حریم شاهدیه عمده مشکلات این شهر را رفع می‌کند

تعیین حریم شاهدیه عمده مشکلات این شهر را رفع می‌کند
نایب رئیس شورای اسلامی شهر شاهدیه گفت: اگر حریم شهر شاهدیه مشخص شود، عمده مشکلات این شهر به‌ویژه آلودگی‌های صنایع و دامداری‌ها رفع می‌شود.

تعیین حریم شاهدیه عمده مشکلات این شهر را رفع می‌کند

نایب رئیس شورای اسلامی شهر شاهدیه گفت: اگر حریم شهر شاهدیه مشخص شود، عمده مشکلات این شهر به‌ویژه آلودگی‌های صنایع و دامداری‌ها رفع می‌شود.
تعیین حریم شاهدیه عمده مشکلات این شهر را رفع می‌کند

بک لینک رنک 4

گوشی موبایل

View more posts from this author