تغییر و تحولات عجیب در اکسین البرز/ فیروز کریمی مداوم می‌رود و می‌آید/ اکسین با این شیوه به نتیجه نخواهد رسید

تغییر و تحولات عجیب در اکسین البرز/ فیروز کریمی مداوم می‌رود و می‌آید/ اکسین با این شیوه به نتیجه نخواهد رسید
تغییر و تحولات عجیب در تیم فوتبال اکسین البرز، این روزها به حاشیه‌ای جدی برای نماینده استان البرز در رقابت‌های لیگ آزادگان تبدیل شده و یک پای ثابت حاشیه‌سازی‌ها فیروز کریمی است.

تغییر و تحولات عجیب در اکسین البرز/ فیروز کریمی مداوم می‌رود و می‌آید/ اکسین با این شیوه به نتیجه نخواهد رسید

تغییر و تحولات عجیب در تیم فوتبال اکسین البرز، این روزها به حاشیه‌ای جدی برای نماینده استان البرز در رقابت‌های لیگ آزادگان تبدیل شده و یک پای ثابت حاشیه‌سازی‌ها فیروز کریمی است.
تغییر و تحولات عجیب در اکسین البرز/ فیروز کریمی مداوم می‌رود و می‌آید/ اکسین با این شیوه به نتیجه نخواهد رسید

View more posts from this author