تقویت زیرساخت‌های درمانی در استان مرکزی ضروری است

تقویت زیرساخت‌های درمانی در استان مرکزی ضروری است
استاندار مرکزی گفت: زیرساخت‌های درمانی برای ارائه خدمات به بیماران صعب‌العلاج استان باید تقویت شود.

تقویت زیرساخت‌های درمانی در استان مرکزی ضروری است

استاندار مرکزی گفت: زیرساخت‌های درمانی برای ارائه خدمات به بیماران صعب‌العلاج استان باید تقویت شود.
تقویت زیرساخت‌های درمانی در استان مرکزی ضروری است

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author