تمرکز منابع در کلان‌شهرها، شهرداری‌ها را فربه کرده است

تمرکز منابع در کلان‌شهرها، شهرداری‌ها را فربه کرده است
معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: به سبب تمرکز منابع به سمت کلان شهرها شهرداری‌ها فربه شده چند برابر پست‌های مصوب حقوق‌بگیر دارند.

تمرکز منابع در کلان‌شهرها، شهرداری‌ها را فربه کرده است

معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: به سبب تمرکز منابع به سمت کلان شهرها شهرداری‌ها فربه شده چند برابر پست‌های مصوب حقوق‌بگیر دارند.
تمرکز منابع در کلان‌شهرها، شهرداری‌ها را فربه کرده است

View more posts from this author