توزیع 20 تن شیر رایگان در شهرهای آمل و ساری

توزیع 20 تن شیر رایگان در شهرهای آمل و ساری
توزیع 20 تن شیر رایگان عصر امروز به‌مناسبت فرا رسیدن اول ژانویه روز جهانی شیر در شهرهای آمل و ساری آغاز شد.

توزیع 20 تن شیر رایگان در شهرهای آمل و ساری

توزیع 20 تن شیر رایگان عصر امروز به‌مناسبت فرا رسیدن اول ژانویه روز جهانی شیر در شهرهای آمل و ساری آغاز شد.
توزیع 20 تن شیر رایگان در شهرهای آمل و ساری

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author