توسعه نواحی صنعتی در آذربایجان غربی زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار

توسعه نواحی صنعتی در آذربایجان غربی زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان غربی گفت: ایجاد نواحی صنعتی در استان زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم است.

توسعه نواحی صنعتی در آذربایجان غربی زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان غربی گفت: ایجاد نواحی صنعتی در استان زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم است.
توسعه نواحی صنعتی در آذربایجان غربی زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار

دانلود آهنگ جدید

View more posts from this author