تکمیل و راه‌اندازی 3 فاز جدید پارس جنوبی در سال 95

تکمیل و راه‌اندازی 3 فاز جدید پارس جنوبی در سال 95
مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس از تکمیل و راه‌اندازی 3 فاز جدید پارس جنوبی در سال 95 خبر داد.

تکمیل و راه‌اندازی 3 فاز جدید پارس جنوبی در سال 95

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس از تکمیل و راه‌اندازی 3 فاز جدید پارس جنوبی در سال 95 خبر داد.
تکمیل و راه‌اندازی 3 فاز جدید پارس جنوبی در سال 95

خبر جدید

باران دانلود

View more posts from this author