تیم والیبال جوانان اردبیل به نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی کشور صعود کرد

تیم والیبال جوانان اردبیل به نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی کشور صعود کرد
تیم والیبال جوانان استان اردبیل٬ با پیروزی 3 بر صفر مقابل تیم کرمان به نیمه نهایی مسابقات والیبال جوانان قهرمانی کشور صعود کرد.

تیم والیبال جوانان اردبیل به نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی کشور صعود کرد

تیم والیبال جوانان استان اردبیل٬ با پیروزی 3 بر صفر مقابل تیم کرمان به نیمه نهایی مسابقات والیبال جوانان قهرمانی کشور صعود کرد.
تیم والیبال جوانان اردبیل به نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی کشور صعود کرد

اخبار جهان

View more posts from this author