ثبت‌نام بیش از 90 درصد دانش‌آموزان ابتدایی سمنان در سامانه سناد

ثبت‌نام بیش از 90 درصد دانش‌آموزان ابتدایی سمنان در سامانه سناد
معاون پژوهش و برنامه‌ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: بیش از 90 درصد دانش‌آموزان دوره ابتدایی این استان در سامانه سناد ثبت‌نام کردند.

ثبت‌نام بیش از 90 درصد دانش‌آموزان ابتدایی سمنان در سامانه سناد

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: بیش از 90 درصد دانش‌آموزان دوره ابتدایی این استان در سامانه سناد ثبت‌نام کردند.
ثبت‌نام بیش از 90 درصد دانش‌آموزان ابتدایی سمنان در سامانه سناد

View more posts from this author