ثبت بیش‌از 4 هزار تخلف راهنمایی و رانندگی در خراسان جنوبی

ثبت بیش‌از 4 هزار تخلف راهنمایی و رانندگی در خراسان جنوبی
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از ثبت 4 هزار و 154 فقره انواع تخلف راهنمایی و رانندگی در استان توسط ماموران پلیس راهور در طی هفته گذشته خبر داد و گفت: از این میزان 607 فقره جزو تخلفات حادثه‌ساز بوده است.

ثبت بیش‌از 4 هزار تخلف راهنمایی و رانندگی در خراسان جنوبی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از ثبت 4 هزار و 154 فقره انواع تخلف راهنمایی و رانندگی در استان توسط ماموران پلیس راهور در طی هفته گذشته خبر داد و گفت: از این میزان 607 فقره جزو تخلفات حادثه‌ساز بوده است.
ثبت بیش‌از 4 هزار تخلف راهنمایی و رانندگی در خراسان جنوبی

مرکز فیلم

View more posts from this author