ثبت نام 850 نفر در طرح نوسازی تاکسی‎های همدان/ تاکسی بی‌سیم‎ها افزایش می‎یابد

ثبت نام 850 نفر در طرح نوسازی تاکسی‎های همدان/ تاکسی بی‌سیم‎ها افزایش می‎یابد
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همدان از ثبت‌نام 850 نفر در طرح نوسازی تاکسی‎ها خبر داد و گفت: تعداد تاکسی بی‌سیم‎های همدان افزایش می‎یابد.

ثبت نام 850 نفر در طرح نوسازی تاکسی‎های همدان/ تاکسی بی‌سیم‎ها افزایش می‎یابد

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همدان از ثبت‌نام 850 نفر در طرح نوسازی تاکسی‎ها خبر داد و گفت: تعداد تاکسی بی‌سیم‎های همدان افزایش می‎یابد.
ثبت نام 850 نفر در طرح نوسازی تاکسی‎های همدان/ تاکسی بی‌سیم‎ها افزایش می‎یابد

View more posts from this author