ثبت 22 اثر تاریخی شاخص در لامرد

ثبت 22 اثر تاریخی شاخص در لامرد
مسؤول اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری لامرد گفت: در هفته میراث فرهنگی 22 اثر تاریخی شاخص در این شهرستان ثبت ملی می‌‌شود.

ثبت 22 اثر تاریخی شاخص در لامرد

مسؤول اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری لامرد گفت: در هفته میراث فرهنگی 22 اثر تاریخی شاخص در این شهرستان ثبت ملی می‌‌شود.
ثبت 22 اثر تاریخی شاخص در لامرد

اس ام اس جدید

View more posts from this author