ثبت 4.5 میلیون تردد در جاده‌های کرمانشاه

ثبت 4.5 میلیون تردد در جاده‌های کرمانشاه
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از ثبت 4 میلیون و 431 هزار و 815 مورد تردد از 25 اسفند ماه سال 94 تا 6 فروردین ماه جاری در این استان خبر داد.

ثبت 4.5 میلیون تردد در جاده‌های کرمانشاه

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از ثبت 4 میلیون و 431 هزار و 815 مورد تردد از 25 اسفند ماه سال 94 تا 6 فروردین ماه جاری در این استان خبر داد.
ثبت 4.5 میلیون تردد در جاده‌های کرمانشاه

world press news

ورزش و زندگی

View more posts from this author