جاده‌های هزارجریب نکا لغزنده است/وجود هوای مطبوع بهاری

جاده‌های هزارجریب نکا لغزنده است/وجود هوای مطبوع بهاری
بخشدار هزارجریب نکا با اشاره به اینکه جاده‌های بخش گردشگرپذیر هزارجریب نکا لغزنده، همراه با مه است، گفت: گردشگران برای عبور از این منطقه باید به علائم راهنمایی و رانندگی و هشدارهای هواشناسی توجه کنند.

جاده‌های هزارجریب نکا لغزنده است/وجود هوای مطبوع بهاری

بخشدار هزارجریب نکا با اشاره به اینکه جاده‌های بخش گردشگرپذیر هزارجریب نکا لغزنده، همراه با مه است، گفت: گردشگران برای عبور از این منطقه باید به علائم راهنمایی و رانندگی و هشدارهای هواشناسی توجه کنند.
جاده‌های هزارجریب نکا لغزنده است/وجود هوای مطبوع بهاری

دانلود فیلم

مد روز

View more posts from this author