جذب 80 درصد اعتبارات اشتغال در کرمان

جذب 80 درصد اعتبارات اشتغال در کرمان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت: 80 درصد تسهیلات اشتغال استان کرمان طی سال گذشته جذب شده است.

جذب 80 درصد اعتبارات اشتغال در کرمان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت: 80 درصد تسهیلات اشتغال استان کرمان طی سال گذشته جذب شده است.
جذب 80 درصد اعتبارات اشتغال در کرمان

ابزار رسانه

View more posts from this author