جراحی اندومتریوز به روش جدید برای نخستین بار در کشور

جراحی اندومتریوز به روش جدید برای نخستین بار در کشور
فوق‌تخصص زنان و نازایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از انجام جراحی اندومتریوز به روش جدید برای نخستین بار در کشور، در این دانشگاه خبر داد.

جراحی اندومتریوز به روش جدید برای نخستین بار در کشور

فوق‌تخصص زنان و نازایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از انجام جراحی اندومتریوز به روش جدید برای نخستین بار در کشور، در این دانشگاه خبر داد.
جراحی اندومتریوز به روش جدید برای نخستین بار در کشور

لوکس بلاگ

View more posts from this author