جشنواره آواها و نواهای رضوی در دماوند پایان یافت/ میزبانی خوب دماوند از گروه‌های موسیقی کشور+ تصاویر

جشنواره آواها و نواهای رضوی در دماوند پایان یافت/ میزبانی خوب دماوند از گروه‌های موسیقی کشور+ تصاویر
جشنواره آواها و نواهای رضوی برای نخستین‌بار بعد از سه روز در شهرستان دماوند پایان یافت و در این میان، گروه‌های نمایشی بیان داشتند که شهرستان دماوند میزبانی خوبی برای آنها بوده است.

جشنواره آواها و نواهای رضوی در دماوند پایان یافت/ میزبانی خوب دماوند از گروه‌های موسیقی کشور+ تصاویر

جشنواره آواها و نواهای رضوی برای نخستین‌بار بعد از سه روز در شهرستان دماوند پایان یافت و در این میان، گروه‌های نمایشی بیان داشتند که شهرستان دماوند میزبانی خوبی برای آنها بوده است.
جشنواره آواها و نواهای رضوی در دماوند پایان یافت/ میزبانی خوب دماوند از گروه‌های موسیقی کشور+ تصاویر

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

View more posts from this author