جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه روح‌الله در اردبیل برگزار می‌شود

جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه روح‌الله در اردبیل برگزار می‌شود
دبیر منطقه پنج انجمن سینمای جوان ایران گفت: همزمان با سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر جشنواره فیلم کوتاه بین‌المللی روح‌الله در اردبیل برگزار می‌شود.

جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه روح‌الله در اردبیل برگزار می‌شود

دبیر منطقه پنج انجمن سینمای جوان ایران گفت: همزمان با سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر جشنواره فیلم کوتاه بین‌المللی روح‌الله در اردبیل برگزار می‌شود.
جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه روح‌الله در اردبیل برگزار می‌شود

اسکای نیوز

View more posts from this author