جشنواره شعر فجر در مشهد برگزار می‌شود

جشنواره شعر فجر در مشهد برگزار می‌شود
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری جشنواره شعر فجر هم‌زمان با هفته نخست رویداد مشهد 2017 خبر داد و گفت: مراسم اختتامیه این جشنواره هم‌زمان با هفته نخست اسفند امسال برگزار می‌شود.

جشنواره شعر فجر در مشهد برگزار می‌شود

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری جشنواره شعر فجر هم‌زمان با هفته نخست رویداد مشهد 2017 خبر داد و گفت: مراسم اختتامیه این جشنواره هم‌زمان با هفته نخست اسفند امسال برگزار می‌شود.
جشنواره شعر فجر در مشهد برگزار می‌شود

لردگان

View more posts from this author