جشنواره ملی عکس «شیراز امروز» در سال‌های آینده به‌صورت بین‌المللی برگزار شود

جشنواره ملی عکس «شیراز امروز» در سال‌های آینده به‌صورت بین‌المللی برگزار شود
مدیر روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری شیراز گفت: تلاش بر این است جشنواره ملی عکس «شیراز امروز» در سال‌های آینده به‌صورت بین‌المللی برگزار شود.

جشنواره ملی عکس «شیراز امروز» در سال‌های آینده به‌صورت بین‌المللی برگزار شود

مدیر روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری شیراز گفت: تلاش بر این است جشنواره ملی عکس «شیراز امروز» در سال‌های آینده به‌صورت بین‌المللی برگزار شود.
جشنواره ملی عکس «شیراز امروز» در سال‌های آینده به‌صورت بین‌المللی برگزار شود

دانلود آهنگ آذری

View more posts from this author