جشن بادبادک‌ها در رامسر برگزار شد

جشن بادبادک‌ها در رامسر برگزار شد
جشن بادبادک‌ها همزمان با سومین هفته فرهنگی رامسر در پلاژ شهرداری این شهرستان برگزار شد.

جشن بادبادک‌ها در رامسر برگزار شد

جشن بادبادک‌ها همزمان با سومین هفته فرهنگی رامسر در پلاژ شهرداری این شهرستان برگزار شد.
جشن بادبادک‌ها در رامسر برگزار شد

اخبار کارگران

View more posts from this author