جشن تئاتر رامسر برگزار شد

جشن تئاتر رامسر برگزار شد
جشن تئاتر رامسر پس از سال‌ها سکوت چهارشنبه شب در کانون شهید سلیمان‌نژاد رامسر برگزار شد.

جشن تئاتر رامسر برگزار شد

جشن تئاتر رامسر پس از سال‌ها سکوت چهارشنبه شب در کانون شهید سلیمان‌نژاد رامسر برگزار شد.
جشن تئاتر رامسر برگزار شد

wolrd press news

View more posts from this author