جشن روز خبرنگار در زنجان برگزار می‌شود / برگزاری جنگ شادی همزمان با دهه کرامت

جشن روز خبرنگار در زنجان برگزار می‌شود / برگزاری جنگ شادی همزمان با دهه کرامت
معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار زنجان گفت: جشن روز خبرنگار در زنجان با حضور اصحاب رسانه برگزار می‌شود.

جشن روز خبرنگار در زنجان برگزار می‌شود / برگزاری جنگ شادی همزمان با دهه کرامت

معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار زنجان گفت: جشن روز خبرنگار در زنجان با حضور اصحاب رسانه برگزار می‌شود.
جشن روز خبرنگار در زنجان برگزار می‌شود / برگزاری جنگ شادی همزمان با دهه کرامت

View more posts from this author