جشن میلاد امام رضا(ع) در 55 بقعه شاخص همدان برگزار شد

جشن میلاد امام رضا(ع) در 55 بقعه شاخص همدان برگزار شد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: همزمان با میلاد امام رضا(ع) و دهه کرامت در 55 بقعه شاخص همدان مراسم جشن و سرور برگزار شد.

جشن میلاد امام رضا(ع) در 55 بقعه شاخص همدان برگزار شد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: همزمان با میلاد امام رضا(ع) و دهه کرامت در 55 بقعه شاخص همدان مراسم جشن و سرور برگزار شد.
جشن میلاد امام رضا(ع) در 55 بقعه شاخص همدان برگزار شد

فستیوال فیلم

View more posts from this author