«جمعه‌ها با کتاب» رسالتم در تشویق مردم به کتابخوانی است/ کن چاره‌ای جز انتخاب شهاب حسینی نداشت

«جمعه‌ها با کتاب» رسالتم در تشویق مردم به کتابخوانی است/ کن چاره‌ای جز انتخاب شهاب حسینی نداشت
بازیگر سینما و تلویزیون گفت: مدت‌ها به این فکر می‌کردم که از چه راهی می‌توانم مردم را به کتابخوانی تشویق کنم، به همین دلیل برنامه «جمعه‌ها با کتاب» را در صفحه مجازی خود ترتیب دادم.

«جمعه‌ها با کتاب» رسالتم در تشویق مردم به کتابخوانی است/ کن چاره‌ای جز انتخاب شهاب حسینی نداشت

بازیگر سینما و تلویزیون گفت: مدت‌ها به این فکر می‌کردم که از چه راهی می‌توانم مردم را به کتابخوانی تشویق کنم، به همین دلیل برنامه «جمعه‌ها با کتاب» را در صفحه مجازی خود ترتیب دادم.
«جمعه‌ها با کتاب» رسالتم در تشویق مردم به کتابخوانی است/ کن چاره‌ای جز انتخاب شهاب حسینی نداشت

روزنامه قانون

View more posts from this author