جمعیت آذربایجان شرقی به 3 میلیون و 780 هزار نفر رسید/ رشد یک درصدی سالانه جمعیت در استان

جمعیت آذربایجان شرقی به 3 میلیون و 780 هزار نفر رسید/ رشد یک درصدی سالانه جمعیت در استان
رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان‌شرقی گفت: براساس آخرین نتایج سرشماری 3 میلیون و 780 هزار نفر شمارش شدند که این رقم نسبت به سال 90 پنج درصد رشد نشان می‌دهد یعنی سالانه با رشد یک درصدی جمعیت استان مواجه بودیم.

جمعیت آذربایجان شرقی به 3 میلیون و 780 هزار نفر رسید/ رشد یک درصدی سالانه جمعیت در استان

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان‌شرقی گفت: براساس آخرین نتایج سرشماری 3 میلیون و 780 هزار نفر شمارش شدند که این رقم نسبت به سال 90 پنج درصد رشد نشان می‌دهد یعنی سالانه با رشد یک درصدی جمعیت استان مواجه بودیم.
جمعیت آذربایجان شرقی به 3 میلیون و 780 هزار نفر رسید/ رشد یک درصدی سالانه جمعیت در استان

View more posts from this author