جمع‌آوری آثار و خاطرات شهدا در بانک اطلاعاتی قزوین

جمع‌آوری آثار و خاطرات شهدا در بانک اطلاعاتی قزوین
استاندار قزوین با اشاره به اینکه برگزاری کنگره 3 هزار شهید استان قزوین بهانه‌ و وسیله‌ای برای جمع‌آوری آثار، خاطرات، فیلم و عکس از شهدا است، گفت: اسناد و مدارک شهدای گرانقدر در بانک اطلاعاتی جمع‌آوری می‌شود.

جمع‌آوری آثار و خاطرات شهدا در بانک اطلاعاتی قزوین

استاندار قزوین با اشاره به اینکه برگزاری کنگره 3 هزار شهید استان قزوین بهانه‌ و وسیله‌ای برای جمع‌آوری آثار، خاطرات، فیلم و عکس از شهدا است، گفت: اسناد و مدارک شهدای گرانقدر در بانک اطلاعاتی جمع‌آوری می‌شود.
جمع‌آوری آثار و خاطرات شهدا در بانک اطلاعاتی قزوین

استخدام

View more posts from this author