جمع‌آوری 30 میلیون تومان درآمد از سومین جشنواره غذا در ملایر

جمع‌آوری 30 میلیون تومان درآمد از سومین جشنواره غذا در ملایر
مسئول کمیسیون بانوان شورای ملایر از جمع‌آوری 30 میلیون تومان درآمد از برگزاری سومین جشنواره غذا در این شهر به منظور کمک به خانواده‌های نیازمند خبر داد.

جمع‌آوری 30 میلیون تومان درآمد از سومین جشنواره غذا در ملایر

مسئول کمیسیون بانوان شورای ملایر از جمع‌آوری 30 میلیون تومان درآمد از برگزاری سومین جشنواره غذا در این شهر به منظور کمک به خانواده‌های نیازمند خبر داد.
جمع‌آوری 30 میلیون تومان درآمد از سومین جشنواره غذا در ملایر

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author