جمع‎آوری 20 کیلوگرم دارو و مواد نیروزا در بروجرد

جمع‎آوری 20 کیلوگرم دارو و مواد نیروزا در بروجرد
کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان بروجرد گفت: باهمکاری بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت 20 کیلوگرم دارو و مواد نیروزا در این شهرستان جمع‌آوری شده است.

جمع‎آوری 20 کیلوگرم دارو و مواد نیروزا در بروجرد

کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان بروجرد گفت: باهمکاری بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت 20 کیلوگرم دارو و مواد نیروزا در این شهرستان جمع‌آوری شده است.
جمع‎آوری 20 کیلوگرم دارو و مواد نیروزا در بروجرد

فروش بک لینک

wolrd press news

View more posts from this author