جنگ میان قدرت‌طلبان دنیا و جمهوری اسلامی جدی است/ انقلاب تمام شدنی نیست

جنگ میان قدرت‌طلبان دنیا و جمهوری اسلامی جدی است/ انقلاب تمام شدنی نیست
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جنگ میان قدرت‌طلبان دنیا و جمهوری اسلامی جدی است و شعارهایی مانند نه غزه نه لبنان توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

جنگ میان قدرت‌طلبان دنیا و جمهوری اسلامی جدی است/ انقلاب تمام شدنی نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جنگ میان قدرت‌طلبان دنیا و جمهوری اسلامی جدی است و شعارهایی مانند نه غزه نه لبنان توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
جنگ میان قدرت‌طلبان دنیا و جمهوری اسلامی جدی است/ انقلاب تمام شدنی نیست

View more posts from this author