حدود الهی در تمام امور رعایت شود/ فتنه‌گری‌ آل سعود در کشتار مردم یمن دامن خودش را خواهد گرفت

حدود الهی در تمام امور رعایت شود/ فتنه‌گری‌ آل سعود در کشتار مردم یمن دامن خودش را خواهد گرفت
امام جمعه موقت ملایر گفت: حدود الهی در همه امور رعایت شود.

حدود الهی در تمام امور رعایت شود/ فتنه‌گری‌ آل سعود در کشتار مردم یمن دامن خودش را خواهد گرفت

امام جمعه موقت ملایر گفت: حدود الهی در همه امور رعایت شود.
حدود الهی در تمام امور رعایت شود/ فتنه‌گری‌ آل سعود در کشتار مردم یمن دامن خودش را خواهد گرفت

بازار بورس

View more posts from this author