حضور بسیج موجب وحشت دشمنان شده است

حضور بسیج موجب وحشت دشمنان شده است
رئیس امور شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان گفت: حضور نیروهای بسیجی در عرصه‌های مختلف همواره موجب ترس و وحشت دشمنان ایران اسلامی شده است.

حضور بسیج موجب وحشت دشمنان شده است

رئیس امور شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان گفت: حضور نیروهای بسیجی در عرصه‌های مختلف همواره موجب ترس و وحشت دشمنان ایران اسلامی شده است.
حضور بسیج موجب وحشت دشمنان شده است

دانلود سرا

View more posts from this author