حضور خادمین حرم حضرت معصومه(س) در روستای انالوجه شهرستان چادگان

حضور خادمین حرم حضرت معصومه(س) در روستای انالوجه شهرستان چادگان
همزمان با فرارسیدن شب میلاد حضرت امام رضا(ع) خادمین حرم حضرت معصومه(س) در روستای انالوحه حضور پیدا کردند.

حضور خادمین حرم حضرت معصومه(س) در روستای انالوجه شهرستان چادگان

همزمان با فرارسیدن شب میلاد حضرت امام رضا(ع) خادمین حرم حضرت معصومه(س) در روستای انالوحه حضور پیدا کردند.
حضور خادمین حرم حضرت معصومه(س) در روستای انالوجه شهرستان چادگان

روزنامه ایران

View more posts from this author