حضور دو کاراته‌کای بندرلنگه‌ای در انتخابی تیم ملی کاراته بانوان

حضور دو کاراته‌کای بندرلنگه‌ای در انتخابی تیم ملی کاراته بانوان
رئیس هیأت کاراته شهرستان بندرلنگه گفت: سمیه تکمار و فاطمه عسکری‌پور دو کاراته‌کای بندرلنگه‌ای در قالب تیم منتخب استان هرمزگان جهت شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی عازم تهران شدند.

حضور دو کاراته‌کای بندرلنگه‌ای در انتخابی تیم ملی کاراته بانوان

رئیس هیأت کاراته شهرستان بندرلنگه گفت: سمیه تکمار و فاطمه عسکری‌پور دو کاراته‌کای بندرلنگه‌ای در قالب تیم منتخب استان هرمزگان جهت شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی عازم تهران شدند.
حضور دو کاراته‌کای بندرلنگه‌ای در انتخابی تیم ملی کاراته بانوان

گوشی موبایل

View more posts from this author