حضور علاقه‌مندان به کشتی در منزل کمیل قاسمی و پارک المپیک جویبار

حضور علاقه‌مندان به کشتی در منزل کمیل قاسمی و پارک المپیک جویبار
راهیابی کمیل قاسمی به مسابقات فینال وزن 125 کیلوگرم المپیک 2016 جویبار را در شرایط ویژه‌ای قرار داد و علاقه‌مندان به کشتی با حضور در منزل پدری کمیل قاسمی و پارک المپیک با وی همراهی می‌کنند.

حضور علاقه‌مندان به کشتی در منزل کمیل قاسمی و پارک المپیک جویبار

راهیابی کمیل قاسمی به مسابقات فینال وزن 125 کیلوگرم المپیک 2016 جویبار را در شرایط ویژه‌ای قرار داد و علاقه‌مندان به کشتی با حضور در منزل پدری کمیل قاسمی و پارک المپیک با وی همراهی می‌کنند.
حضور علاقه‌مندان به کشتی در منزل کمیل قاسمی و پارک المپیک جویبار

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author